Z historie chaty

Naše chata byla součástí kdysi mlýna - Volfartický mlýn; Erlmühle.

Charakter mlýna podle síly vodního toku- mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)

Dispoziční typ mlýna - mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené

Cesta vody ke mlýnu - náhon, rybník, odtokový kanál

Popis cesty vody ke mlýnu
Náhon odbočoval z Libchavy ve vzdálenosti asi 550 m před mlýnem. Na náhonu byly 2 rybníky, jeden větší asi uprostřed trasy náhonu, druhý menší přímo nad mlýnem. Odtok ústil zpět do potoka Libchavy, který se dříve nazýval Volfartický potok.

Typ - vodní kolo na vrchní vodu

Stav - Zaniklý

PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, spád 6,2 m, výkon 4,5 HP.

Obec Volfartice (Wolfersdorf) založili dle zápisu v německy psané kronice obce ve 14. století 2 bratří - rytíři Wolfové. Každý založil jednu část obce. Z tohoto důvodu byla obec rozdělena na "horní" a "dolní". Toto rozdělení trvalo až do poloviny 19. století. V dolní části obce byly v minulosti dva mlýny. ,,Náš" mlýn byl starším z obou mlýnů. V kronice obce se uvádí, že zakladatel dolní části obce založil ve 14. století kromě svého "dolního dvora" také statek, ovčárnu, chov včel a moučný mlýn nazývaný později "Erlmühle".


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Středověk - do nástupu Habsburků na český trůn (1526)
Nejstarší zmínka o mlýnu je ze 14. století v německy psané kronice obce.

Události - První písemná zmínka o existenci vodního díla
                - Vznik mlynářské živnosti

Hospodářský typ mlýna - Vrchnostenský

Novověk B - do zrušení poddanství (1620-1848)
V roce 1843 je ve stabilním katastru uváděn mlynář Sachs.   

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768
I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768

Novověk C - od zrušení poddanství (1848-1913)
Koncem 19. století jsou ve Volfarticích uváděny 3 mlýny a 1 pila
Začátkem 20. století byl majitelem mlýna Karl Glutig (psáno též Gluttig).

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852
II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852
Císařský povinný otisk, výřez, 1843
Císařský povinný otisk, výřez, 1843
Indikační skica, výřez, 1843
Indikační skica, výřez, 1843
III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880
III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880

První světová válka (1914-1918)
V červenci 1914 museli obyvatelé Volfartic odevzdat pro válečné potřeby koně. Tehdejší mlynář z Erlmühle Karl Glutig odevzdal armádě 1 koně.

První republika (1919-1938)
V roce 1930 byl majitelem mlýn Vilém Gluttig.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)
Mlýn přestal pracovat po 2. světové válce.
Události - Zánik mlynářské živnosti

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, před 1945
mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, před 1945
letecké mapování z 50. let, 1954
letecké mapování z 50. let, 1954

Vývoj po roce 1989
Objekt je rozdělen na dvě části. Bývalá obytná budova mlýna má nyní čp. 325 a slouží k trvalému bydlení. Bývalá mlýnice má nyní evidenční číslo 01 a slouží k rekreaci - A TO JE NAŠE CHATA :).

Příjmení mlynářů působících na mlýně: Sachs  
                                                                     Gluttig

Historie mlýna také obsahuje:
Držitelé mlýna v chronologickém sledu : 1843 Sachs
                                                                    1914 Karl Glutig
                                                                    1930 Vilém Gluttig

nynejší podoba
nynejší podoba

použito z : vodnimlyny.cz


Rozvaliny bývalé mlýnice kdysi koupil táta a svépomocí  z toho vybudoval krásnou chatu.